ร้าน Kuro Ushi No Sato

ร้าน  Kuro Ushi No Sato
ใช้เนื้อวัวดำที่เลี้ยงเองจากฟาร์มที่ญี่ปุ่นส่งตรงมาถึงไทย
ไม่ฟรีซไม่ต้องเคี้ยว จะกลืนอย่างเดียวก็ได้ แต่ม้าเคี้ยวก่อนกลืน ยังอยากมีชีวิตกินไปอีกได้นานๆ