Arata Nikutei Omakese

Arata Nikutei Omakese
เนื้อรัวๆ ถ้าไม่อร่อย ให้ เอาเนื้อมาฟาดหน้าเลยค่า ราคาดี สมกับคุณภาพ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าญี่ปุ่น