ไปเที่ยวญี่ปุ่น กับพี่ม้ากันคร่าาา

เดินเล่น Takayama
ไปเที่ยว ที่ทำการเก่า จวนผู้ว่าตั้งแต่ยุคเอโดะ
เดินกินถนนซันมาชิซูจิ (Sunmachisushi)
ชมสวนดอกไม้ nabana no sato