เดินกินถนนซันมาชิซูจิ (Sunmachisushi)

เดินกินถนนซันมาชิซูจิ (Sunmachisushi)

ออกจาก จวนผู้ว่าแล้ว ต้องมาถนนซันมาชิซูจิ(Sunmachisushi)
บ้านในสมัยเอโดะ (300กว่าปีมาแล้ว )อเมซิ่งมาก ไปเดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของ กินเนื้อฮิดะซูชิ ซื้อของฝาก แล้วก็กินเนื้อฮิดะย่าง มีแต่เรื่องให้เสียเงิน