เดินเล่น Takayama

เดินเล่น Takayama

พาไปเที่ยวเมืองเก่า ในเทือกเขาเอลป์ ความรู้สึกเหมือนอยู่ใน lord of the ring เวอร์ชั่นม้าเป็นกอลลั่มท่อง โลกกว้างมากกกก
น้ำใสจะเห็นตัวปลาค่ะ กับธรรมชาติสวยๆ กับเสียงน้ำไหล ฟินเว่อร์ค่ะ