ไปเที่ยว ที่ทำการเก่า จวนผู้ว่าตั้งแต่ยุคเอโดะ

ไปเที่ยว ที่ทำการเก่า จวนผู้ว่าตั้งแต่ยุคเอโดะ

เป็นที่อยู่ของผู้ว่ามา170 กว่าปี ข้างในเป็น museum นะคะ
บอกเลยว่าต้องไปค่ะ