ประสบการณ์โดยตรงจากพี่ม้า

พนักงานเสริฟ์ร้านอาหารไทย
พนักงานเซเว่น
Part-time บริษัทสถาปัตย์
งานล่าม